You have a problem? Call:

61 869 20 00

Important phone numbers:

Zespół Projektowy (+48 61 869 2000)

Ideaexpo (+48 61 869 2333)

Targowe Usługi Techniczne (+48 61 869 2333)

Targowe Usługi Promocyjne (+48 691 029 769)

Reklama w internecie (+48 691 032 652)

Usługi telemarketingu (+48 691 032 652)