Zarejestruj

 

„Czasem program targów jest tak skonstruowany, że trudno jednoznacznie powiedzieć co jest ważniejsze: część konferencyjna czy same targi” - mówił Przemysław Trawa, otwierając Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury towarzyszące Budmie. Drugi dzień Forum potwierdził jego słowa - oprócz wystąpień i debat, na które czekała branża, byliśmy świadkami podpisywania umów o współpracy w ramach programu Mieszkanie +. 

 

Drugi dzień Forum rozpoczął się od prezentacji projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, który ma ułatwić proces inwestycyjny i uprościć procedury. Założenia przedstawił Tomasz Żuchowski, wiceminister Infrastruktury i Budownictwa. Tuż po jego wystąpieniu uczestnicy forum i organizacje branżowe miały okazje przedstawić swoje uwagi i ocenić założenia. Kolejnym punktem programu drugiego dnia Forum był program Mieszkanie +. Ale zanim jeszcze nastąpiła dyskusja na ten temat przyszły pierwsze konkrety w postaci podpisanych umów.

 

Budma przyspiesza procesy

 

To właśnie 8 lutego w Poznaniu, na Budmie, BGK Nieruchomości i Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę ramową o współpracy, która otwiera drogę do realizacji programu Mieszkanie+ na 17 działkach kolejowych w 10 miastach Polski.

 

– We współpracy z PKP wytypowaliśmy wstępnie grunty o łącznej powierzchni około 250 ha, na których powstać może około 40 tys. mieszkań. Zapewne liczby te zostaną zweryfikowane. Dokładne dane będą znane po analizie chłonności terenów i uwarunkowań wynikających z zapisów miejscowych planów, a także po przygotowaniu ostatecznych koncepcji architektonicznych. Rozpoczynamy dziś pierwszy etap naszej współpracy z PKP. Wstępnie wyselekcjonowaliśmy 17 lokalizacji w 10 miastach, ale docelowo jesteśmy zainteresowani inwestycjami w około 70 miastach, w których PKP posiada nieruchomości. Wkrótce poddamy te grunty szczegółowym analizom – Bartłomiej Pawlak, członek zarządu BGKN.

 

Umowa między BGK Nieruchomości a PKP określa zasady współpracy, prowadzącej do realizacji komercyjnych inwestycji mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie+, a także inwestycji usługowo-komercyjnych, przez powołane w tym celu spółki celowe. Mieszkania mogą powstać zarówno na wielohektarowych działkach w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, jak i na mniejszych gruntach w tych miastach, a także w Białymstoku, Chorzowie, Gdańsku, Katowicach, Łomży, Łowiczu i Szczecinie.

 

– PKP dzięki współpracy BGK Nieruchomości zyskuje potężnego partnera finansowego, dzięki któremu może podjąć się zagospodarowywania dotychczas nieużywanych terenów kolejowych na terenie całego kraju. PKP chce we wspólnych przedsięwzięciach realizować zabudowę biurową i handlową, gdyż na największych terenach mają powstać nowoczesne, wielofunkcyjne dzielnice. Cieszy nas, że większość wspólnych inwestycji będzie miała miejsce przy stacjach, gdyż mieszkańcy będą potencjalnymi pasażerami kolei – mówił członek zarządu PKP Michał Beim.

 

Kolejne miasta w Mieszkaniu +  

 

Do programu Mieszkanie+ przystąpiły też gminy Głogów, Gorzów Wielkopolski, Oława, Świnoujście i Zielona Góra. Wkrótce ogłoszony też zostanie konkurs na rozwiązania architektoniczne i technologiczne w ramach programu Mieszkanie+. Celem jest uzyskanie optymalnych propozycji układu przestrzennego i koncepcji materiałowo-technicznych dla modelowego zespołu budynków mieszkalnych. Szczegółowe warunki konkursu zostaną przedstawione w ciągu miesiąca.

 

– Zwracamy się do producentów nowoczesnych technologii prefabrykowanych o zaoferowanie rozwiązań w programie Mieszkanie+. Jednocześnie ogłaszamy, że przygotowywany jest konkurs dla architektów na rozwiązania architektoniczne w ramach programu. Szukamy innowacyjnych pomysłów i gotowych rozwiązań projektowych, które zapewnią wysoką jakość budynków przy koszcie budowy nieprzekraczającym 2 tys. zł za m2. Prace, które powstaną w ramach konkursu, będziemy chcieli wdrożyć w życie przy okazji realizowanych przez nas inwestycji – powiedział członek zarządu BGKN Grzegorz Muszyński.

 

Program Mieszkanie+ w części komercyjnej zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Celem jest zniwelowanie obecnego deficytu mieszkaniowego, wynoszącego od 0,5 do 3 mln lokali. Program ma na celu lepsze wykorzystanie gruntów będących dziś w posiadaniu samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, w tym spółek z jego udziałem.