Zarejestruj

 

W najnowszym rankingu najbardziej innowacyjnych krajów świata, opublikowanym 17 stycznia przez agencję Bloomberg, Polska awansowała o jedno miejsce i zajmuje obecnie 22. pozycję. Liderem pozostaje Korea Południowa.

 

Ranking Bloomberga tworzony jest na podstawie siedmiu kryteriów: procentowego udziału wydatków na badania i rozwój w produkcie krajowym brutto (Polska na 35. miejscu), udziału produkcji dodanej w PKB (16. miejsce), wydajności pracy w przeliczeniu na pracownika (35.), procentowego udział spółek z branż wysoko zaawansowanych technologicznie w całości firm (22.), lokalnego zasięgu szkolnictwa wyższego (15.), odsetka osób zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe w całości populacji (35.) oraz lokalnej aktywności patentowej (24.). 

 

Polska została oceniona lepiej niż kraje, z którymi od lat rywalizuje o inwestorów w regionie. Węgry awansowały z 30. na 27. miejsce, a Czechy z 31. na 28. Bardzo mocno pogorszyła się pozycja Rosji, która spadła z 12. miejsca na 26. lokatę. 

 

Warto podkreślić, że najsilniejsze gospodarczo państwa świata znajdują sie poza pierwszą piątką rankingu. Japonia spadła z miejsca czwartego na siódme, a USA z ósmego na dziewiąte. Chiny są sklasyfikowane na 21. pozycji.