Podczas targów Meble Polska w Poznaniu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła strategię marki dla polskiej branży meblarskiej, która ma wzmacniać rozpoznawalność polskich mebli na rynkach międzynarodowych. Polski Fundusz Rozwoju z kolei podsumował działania Akceleratora Eksportu Branży Meblarskiej.

 

Branża meblarska jest jedną z sił napędowych polskiej gospodarki. Polska jest szóstym producentem i trzecim eksporterem mebli na świecie. W Europie Polska odnotowuje największą dynamikę wzrostu eksportu: +111% w okresie od 2006 do 2017 r. 

Te dane nie idą jednak w parze z międzynarodowym wizerunkiem polskich mebli i ich producentów. Tylko nieliczni sprzedają za granicą produkty z własnym logo. Większość dostarcza meble zagranicznym kontrahentom, którzy później sprzedają je pod własnymi markami. Klienci nie mają świadomości, że umeblowanie ich mieszkania pochodzi z Polski. 

Pomimo wysokiego udziału eksportu w ogólnej sprzedaży (około 90%), polskie firmy nie inwestują też szerzej w międzynarodowy marketing, najczęściej ograniczając się do uczestnictwa w targach branżowych. 

– Zależy nam, żeby siła i potencjał jakie na międzynarodowym rynku reprezentuje polska branża meblarska przekuwał się na wyższą prowizję ze sprzedaży dla naszych producentów. Krokiem w tym kierunku jest budowa marki polskich mebli i inwestycje w nowoczesne technologie wytwarzania. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przemysł meblarski został wskazany jako jedna z polskich specjalizacji. Zgodnie z zasadą „wspieraj to co mocne” branża zyskała rządowe wsparcie. Projekt Flagowy "Polskie Meble" ma wzmacniać globalną pozycję konkurencyjną branży meblarskiej poprzez rozwój wzornictwa, nowych technologii oraz silnych marek meblowych – mówiła w Poznaniu Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. 

Rozpoznać rynki i zbudować markę

 

Koncepcja marki polskiej branży meblarskiej, czyli tego, w jaki sposób chcemy budować wizerunek polskich mebli na świecie, została wyłoniona w rezultacie badań oraz warsztatu kreatywnego z przedstawicielami branży meblarskiej i opiera się na idei Smart Furniture, czyli mebli multifunkcyjnych, organizujących przestrzeń mieszkania w wygodny i optymalny sposób.

 

– Opracowana strategia ma być wspólnym parasolem dla działań instytucji publicznych oraz producentów mebli. Poprzedziła ją analiza trendów rynkowych, stylów meblarskich, badanie oczekiwań polskiej branży meblarskiej w zakresie promocji oraz badanie opinii, jakie na temat polskich mebli mają partnerzy handlowi, eksperci i projektanci z głównych krajów-importerów – zaznacza Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Działania budujące świadomość i pożądany wizerunek polskich mebli na rynkach zagranicznych będą przede wszystkim skierowane do młodej, nowoczesnej rodziny z dużego miasta, o średnich i wyższych dochodach, która ceni sobie zaradność w zarządzaniu swoim mieszkaniem i… życiem. Stąd zamysł zbudowania wizerunku polskiego mebla w oparciu o skojarzenia z nowoczesnym wzornictwem, funkcyjnością oraz inteligentnymi rozwiązaniami, które zwiększają wygodę mieszkania. Wybór tej koncepcji został potwierdzony w drodze badań marketingowych z konsumentami oraz ekspertami rynku meblarskiego w 3 krajach reprezentujących rozmaite kultury, stopień rozwoju i położenie geograficzne: w Chinach, Niemczech i Rumunii. Projekt na zlecenie PARP zrealizowały firmy Kantar Polska oraz Marketing Partners Tomasz Ziółkowski.

 

– Branża meblarska z marketingowego punktu widzenia jest nietypowa. W świadomości konsumentów funkcjonują przede wszystkim marki sieci sprzedających meble. Chcąc zbudować narodową markę meblarską i uzyskać wyższe marże za swoje produkty, musimy zacząć od umieszczania na naszych meblach logo marki producenta, wraz z podaniem informacji o kraju pochodzenia, tak jak to robią Włosi czy Niemcy. Pamiętajmy, że wizerunki krajów są często pochodną wizerunków międzynarodowych marek firm pochodzących z danego kraju – ocenia Tomasz Ziółkowski, ekspert ds. marki i współtwórca strategii.

 

Budowanie świadomości pochodzenia mebli ma współgrać z działaniami marketingowymi polskich producentów mebli na rynkach zagranicznych. Jedną z podstawowych rekomendacji Strategii jest umieszczanie na lub przy polskich meblach komunikatu jednoznacznie wskazującego Polskę jako kraj ich pochodzenia: Smart Furniture. MADE IN POLAND.

 

W początkowej fazie budowy marki, priorytetem powinny być rynki, na których relatywnie łatwo będzie polskim producentom dotrzeć do finalnego odbiorcy z meblami z własnym logo (m.in. Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Węgry, Rumunia, Ukraina). W przypadku krajów znajdujących się poza Europą do kierunków o największym potencjale wzrostowym należy zaliczyć Chiny, gdzie konsumenci chętnie sięgają po europejskie marki.

 

Wykorzystać potencjał branży

 

W sprawnym wejściu na wspomniane rynki pomoże Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej prowadzony w ramach Grupy PFR.

 

– Polski Fundusz Rozwoju koordynuje i wspiera działania dla branży m.in. poprzez projekt Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej, a Grupa PFR dopasowuje narzędzia wsparcia w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby pro-eksportowe. Mamy nadzieję, ze wypracowane w toku projektu zmiany w modelach biznesowych oraz strategii ekspansji pozwolą nam stać się pierwszym eksporterem mebli w Europie – zapowiada Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

Ideą projektu było połączenie działań Grupy PFR, jej partnerów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, administracji publicznej oraz firm z branży meblarskiej, w celu wzmocnienia pozycji naszych producentów w skutecznym prowadzeniu ekspansji zagranicznej. Projekt powstał w wyniku konsultacji z przedsiębiorcami i w odpowiedzi na ich potrzeby poszukiwania szans w eksporcie. W trwającym 6 miesięcy projekcie wzięło udział 21 firm z branży meblarskiej, zatrudniających łącznie ok. 14 tys. osób.

 

Strategia polskiej marki meblarskiej oraz kompletne wyniki analiz i badań są dostępne tu: www.parp.gov.pl/component/site/site/strategia-marki-branzy-meblarskiej