W ostatnich latach w Polsce wynagrodzenia przyspieszyły. Biorąc pod uwagę inwestycje i planując wydatki na wynagrodzenia warto zwrócić uwagę na to gdzie otworzyć firmę, bo jak zwykle - ważne są szczegóły. Dlatego warto sięgnąć do danych z Rocznika Statystycznego Województw.

 

Miniony rok na rynku pracy należał do pracownika. W grudniu 2018 r. wynagrodzenie w przedsiębiorstwach po raz pierwszy przekroczyło 5000 zł, zatrudnienie też jest rekordowo wysokie. Z drugiej strony - wynagrodzenia i zatrudnienie rosły wolniej niż oczekiwano, co sugeruje, że sytuacja na rynku pracy może zacząć się zmieniać na korzyść pracodawców.  

 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu 2018 r. o 6,1 proc., do 5274,95 zł brutto. Analitycy spodziewali się wzrostu o 7,3 proc. W całym 2018 r. wzrost wynagrodzeń sięgnął 7,1 proc.

Zatrudnienie w grudniu 2018 r. wyniosło 6,23 mln, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 2,8 proc. wobec 3 proc. w listopadzie. Zatrudnienie jest najwyższe od początku 2005 r., czyli od kiedy GUS zbiera porównywalne dane. Z drugiej strony - tak niskiej dynamiki wzrostu nie było od maja 2016 r.

 

Dużo więcej o polskim rynku pracy mówią dane z Rocznika Statystycznego Województw, opublikowane przez GUS w styczniu. Rocznik zawiera szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu regionalnym. Podpowiada, w których regionach praca kosztuje najwięcej i oraz jak w ostatnich latach rosła. Z opublikowanych już danych z Rocznika Statystycznego Województw wynika, że wynagrodzenia w Polsce w ostatnich latach znacznie przyspieszyły, ale dysproporcje w regionach są spore.

 

W 2017 r. osoby zatrudnione na Mazowszu w branży finansowej osiągnęły średnio roczne wynagrodzenie brutto przekraczające 100 tys. zł. Drugą najlepiej opłacaną grupą są pracownicy branży informatycznej - na Mazowszu w 2017 r. osoby zatrudnione w tej branży otrzymywały średnio 99 tys. zł. brutto za rok pracy. Można spodziewać się, że już w ubiegłym roku te kwoty przekroczyły 100 tys. zł. 

 

W branży informatycznej najniższe średnie roczne wynagrodzenie biorąc pod uwagę poszczególne regiony w 2009 r. wynosiło 37,8 tys. (woj. warmińsko-mazurskie), a w 2017 r. 51,5 tys. zł (woj. opolskie). To oznacza wzrost rocznego wynagrodzenia o 13,7 tys. w ciągu 8 lat. Najwyższe średnie roczne wynagrodzenie w 2009 r. wynosiło 73,25 tys. zł, a w 2017 r. 99 tys. zł (woj. mazowieckie). Oznacza to wzrost rocznego wynagrodzenia o 25,8 tys. zł w 8 lat. 

 

Różnica pomiędzy najniższym a najwyższym rocznym wynagrodzeniem w omawianej branży w 2009 r. wynosiła 35,7 tys. zł, 8 lat później już 47,5 tys. zł. Największy wzrost średnich wynagrodzeń zanotowano w woj. małopolskim (38,44 tys. zł), a najniższy w woj. opolskim (8306 zł).

 

Dla porównania - wynagrodzenia w budownictwie rosną znacznie wolniej. W tej branży, co nie jest żadnym zaskoczeniem, także najlepiej zarabia się w woj. mazowieckim. Tu średnie roczne wynagrodzenie w 2009 r. wynosiło 44,6 tys. zł, a w 2017 r. 56,45 tys. zł. W 8 lat wynagrodzenie wzrosło o 11,85 tys. zł. Najniższe średnie roczne wynagrodzenie zanotowano w Lubuskiem - w 2009 r. wynosiło 25 tys. zł, a w 2017 r. 34,05 tys. zł. W 8 lat wzrosło o 9029 zł. Największy wzrost średnich wynagrodzeń w tej branży zanotowano w woj. małopolskim – 38435 zł, najmniejszy w woj. opolskim – 8306 zł.

 

W styczniu udostępnione były informacje o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto w 2017 r. W połowie lutego pojawi się komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. w stosunku do 2017 r. Na tej podstawie można szacować oczekiwania w stosunku do poziomu wynagrodzeń w tym roku.

 

Statystyki, raporty branżowych i raporty o kontrahentach dostępne są dla Wystawców MTP po zalogowaniu w naszym serwisie. Dane dostarcza firma InfoCredit. Zapraszamy.