Tylko do 17 stycznia można zgłaszać projekty najciekawszych obiektów, budynków czy też aranżacji przestrzeni publicznych do konkursu Architecture BUDMA Award. Laureatów I edycji konkursu ABA poznamy podczas uroczystej gali w trakcie targów BUDMA (12. lutego).

 

Celem konkursu jest podkreślenie i wyróżnienie architektów i projektantów, których zdolności, energia i zaangażowana praca są istotnym fundamentem budowy narodowego dziedzictwa i przestrzeni dla przyszłych pokoleń. Wciąż, niestety, powstają niechlubne przykłady szpecące przestrzeń, które dowodzą tylko, że trzeba wyznaczać właściwe kierunki. Konkurs ma promować projekty wartościowe, inspirujące do powstawania kolejnych, tak by budować narodowe dziedzictwo i przestrzeń dla przyszłych pokoleń. 

 

Statuetkami uhonorowani zostaną architekci, których talent, energia i zaangażowanie w pracę twórców doprowadziły do powstania wyjątkowych obiektów. Zgłoszenia obiektu do Konkursu mogą dokonać zarówno sami twórcy, tj. architekci polscy i zagraniczni realizujący swoje projekty w Polsce, jak i firmy architektoniczne, organizacje zrzeszające architektów, producenci materiałów budowlanych i wykończeniowych, firmy wykonawcze, realizujące inwestycje, inwestorzy i użytkownicy obiektów oraz organy administracji publicznej i samorządowej.

 

Konkurs trwa do 17 stycznia 2019. Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj >>>