Z analiz przeprowadzonych przez InfoCredit wynika, że obecnie około 650 podatników rozliczających się w ramach tzw. przesuniętego roku podatkowego będzie wkrótce zobowiązana do przygotowania dokumentacji podatkowej (w tym analiz porównawczych) oraz złożenia stosownego oświadczenia. Warto o tym pomyśleć już dziś, by uniknąć pracy na ostatnią chwilę i zadbać o jakość dokumentacji.

 

Z początkiem obecnego roku Ministerstwo Finansów, w drodze rozporządzenia, przedłużyło terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Termin na przygotowanie dokumentacji podatkowej za 2017 r. dla zdecydowanej większości podatników upłynął z końcem września 2018 r. Część z nich nadal jest jednak objęta tym obowiązkiem. To podatnicy, dla których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i rozpoczął się w trakcie 2017 r. W przypadku takich podatników rok podatkowy, co do zasady kończy się w trakcie 2018 r., natomiast termin na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych upływa z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu ich roku podatkowego.

 

Mając na uwadze doświadczenia z września 2018 r., najlepszym rozwiązaniem jest aby podatnicy z przesuniętym rokiem podatkowym już teraz dokonali przeglądu transakcji z podmiotami powiązanymi oraz ocenili nakład prac niezbędnych do wypełnienia obowiązków ustawowych.

 

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych (w tym analiz porównawczych) jest pracochłonne i wymaga pozyskania szczegółowych informacji dotyczących transakcji, w tym niezbędnych danych finansowych. Prace finalizowane w ostatniej mogą chwili mogą wpłynąć na jakość wypracowanych dokumentów. W konsekwencji może się to przełożyć na komfort osób odpowiedzialnych za sporządzenie dokumentacji w trakcie ewentualnej kontroli podatkowej, jak również sam wynik takiej kontroli.