Z okazji jubileuszu 100. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej oraz Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego, 26 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono odznaki honorowe „Zasłużony dla wynalazczości” przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie otrzymały odznakę jako wyraz uznania zasług w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności w Polsce. Uroczystymi akcentami jubileuszu była także Msza Święta w Archikatedrze Św. Jana w Warszawie odprawiona w intencji polskich wynalazców i projektantów oraz instytucji i środowisk wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość oraz gala jubileuszowa w Teatrze Wielkim Opery Narodowej.

 

W ramach obchodów jubileuszowych Urząd Patentowy zorganizował cykl wielu wydarzeń poświęconych zagadnieniom własności przemysłowej oraz przygotował liczne publikacje popularyzujące ideę szerokiej ochrony prawnej przysługującej twórcom innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych.