Z raportu opracowanego przez Polską Izbę Przemysłu Targowego (PIPT ) wspólnie z Centrex wynika, że MTP wynajęły wystawcom w 2017 roku prawie 47 procent całkowitej powierzchni targowej. Według PIPT w 2017 r. MTP gościły 34 procent wszystkich wystawców, w tym 41 procent wystawców międzynarodowych oraz aż 45 procent zwiedzających.

 

Dobre wyniki na europejskim rynku targowym w 2017 roku

 

Rośnie liczba targów i wystaw w Europie, które współpracują z partnerami branży w zakresie audytu danych statystycznych celem potwierdzenia wysokiej jakości kluczowych parametrów opisujących organizowane przez nich targi. Najnowszy raport Euro Fair Statistics 2017, opublikowany w tym miesiącu przez UFI (Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego), ponownie prezentuje wśród europejskich statystyk targowych kompletne dane statystyczne targów w Polsce zorganizowanych w 2017 roku, monitorowanych i potwierdzonych audytem zrealizowanym przy współpracy z CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych.

 

W oparciu o oficjalne dane uzyskane od 14 krajowych i regionalnych instytucji targowych, które gwarantują jakość dostarczonych statystyk, UFI opracowało kompletny raport zawierający dane statystyczne 2 709 targów, zorganizowanych w 2017 roku na powierzchni targowej wynajętej ogółem wielkości 27,6 mln mkw. Raport pokazuje wzrost aż o 5% liczby targów objętych badaniami, w porównaniu z 2016 rokiem.

 

Jak wynika z danych Raportu, w targach w Europie zorganizowanych w 2017 roku uczestniczyło 703 060 wystawców oraz 75,9 miliona zwiedzających. 38 proc. badanych targów skierowanych było do profesjonalnych zwiedzających, 31 proc. targów – do szerokiej publiczności,  zaś 31 proc. imprez – jednocześnie do obu grup docelowych.

 

– Z zadowoleniem prezentujemy ten obszerny zestaw danych statystycznych, które otrzymaliśmy za pośrednictwem 14 organizacji zajmujących się audytem z zastosowaniem rygorystycznych standardów. Dane przedstawione w raporcie obejmują znaczącą część europejskiego rynku targowego, zaś wśród targów tych jest 365 wydarzeń targowych mogących obecnie pochwalić się certyfikatem jakości „UFI Approved Event” – mówi Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI.

 

Raport Euro Fair Statistics jest ważnym źródłem wiarygodnych, neutralnych danych statystycznych, z których korzystają uczestnicy rynku targowego. Raport jest solidną bazą danych, która pozwala zidentyfikować trendy regionalne i globalne. Kompletny raport Euro Fair Statistics 2017 dostępny jest na stronie internetowej UFI (www.ufi.org/research). Zgodnie z misją UFI, by służyć całej branży targowej istotnymi danymi na temat rynku targowego, raport  jest bezpłatny.

 

UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, które już po raz dziesiąty zaprezentowało Raport Euro Fair Statistics, konsekwentnie poszerza zakres geograficzny objęty projektem badawczym. Z uwagi na różny poziom rozwoju i zróżnicowanie poszczególnych rynków targowych, metody obliczania danych statystycznych w poszczególnych państwach nieco różnią się lecz krajowe organizacje realizujące i koordynujące audyt, które przekazały dane z badania do Raportu UFI, gwarantują wysoką jakość tych statystyk. UFI stoi na stanowisku, że tam gdzie jest to możliwe, audyt powinien być realizowany w sposób systematyczny i ciągły, aby dane liczbowe były porównywalne, a także aby możliwe było kojarzenie danych konkretnych targów z nazwą ich audytora.

 

Kluczowe branże targowe w Europie

 

Interesujących danych dostarcza analiza targów zawartych w Raporcie, w poszczególnych branżach, mierzonych wielkością powierzchni wynajętej przez wystawców. Plasuje ona najwyżej targi w branży „Wypoczynek, hobby, rozrywka”, które stanowią 15 proc. powierzchni wynajętej na targach opisanych w Raporcie UFI – to 549 targów, na łącznej powierzchni wynajętej 4 013 811 mkw. Drugie miejsce zajmują targi w branży „Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo” – stanowią one 10 proc. powierzchni objętej Raportem – 2 759 112 mkw.; 208 targów.  Trzecią pozycję w tym rankingu zajmują targi w branży „Inżynieria przemysłowa, maszyny, narzędzia, artykuły żelazne”, które stanowią 8 proc. całkowitej powierzchni objętej Raportem – 2 092 531 mkw., 163 targi.

 

Więcej informacji na stronie MTP: https://www.mtp.pl/pl/aktualności/mtp-jest-mocnym-liderem-wśród-polskich-organizatorów-targów/