Ruszyła II edycja kampanii edukacyjnej skierowanej do przedstawicieli sektora MŚP – „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”. Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości przedsiębiorców o wadze płynności finansowej w każdej firmie oraz rozpowszechnienie pojęcia „odpowiedzialność gospodarcza”. Organizatorem oraz pomysłodawcą inicjatywy jest firma faktoringowa Bibby Financial Services.

 

Celem II edycji kampanii „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny” jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców na to, że warto płacić faktury w terminie. Takie działania uruchamiają reakcję łańcuchową. Firmy mogą regulować swoje zobowiązania na czas, uzyskiwać finansowanie, rozliczyć się terminowo ze swoimi kontrahentami i nie stawiać ich w sytuacji, w której nie będą mogli uregulować należności wobec swoich klientów lub podwykonawców.

– Przekaz drugiej edycji kampanii oparty jest na materiałach poradnikowych, w tym wideo, case study oraz infografikach, które w obrazowy sposób przedstawią, jakie konsekwencje dla przedsiębiorców, a także całego rynku MŚP niesie niewywiązywanie się ze zobowiązań finansowych – komentuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services. – W ramach edukacji sektora MŚP zaplanowane zostało przygotowanie serii materiałów dla mediów, w których przedstawimy, w jaki sposób firmy mogą poprawić swoją płynność finansową bez dodatkowego zadłużenia oraz podkreślić jak ważnym ogniwem w łańcuchu płatności jest opłacona faktura – dodaje.

W kampanii przedstawione są rozwiązania, które pomagają uniknąć negatywnych konsekwencji nieotrzymywania należności na czas. W materiałach związanych z kampanią „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny” wykorzystywane będą najnowsze wyniki Bibby MSP Index. Celem tego cyklicznego badania jest pozyskiwanie informacji na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej firm, ich otoczenia zewnętrznego i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu w Polsce.

Patronat honorowy nad działaniami objął: Polski Związek Faktorów. Akcję wspierają również: Biuro Informacji Gospodarczej, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, InfoCredit, Marsh Polska, Izba Polskich Przedsiębiorców, Vindicat.

Patronem medialnym kampanii jest serwis Strefawystawcy.pl.

Więcej informacji o kampanii znajdą Państwo na stronie placefaktury.pl.