Przejrzyste reguły gry w dzisiejszym biznesie to gwarancja globalnego sukcesu. Międzynarodowe Targi Poznańskie i firma InfoCredit, partner serwisu Strefa Wystawcy, od lat promują ideę transparentności. Dlatego dzielimy się z Państwem wiarygodnymi danymi i analizami biznesowymi on-line.

 

Serwis Strefa Wystawcy zapewnia możliwość stałego sprawdzania danych o konkurencyjnych firmach. W trakcie targów lub tuż po nich wystawcy mają  dostęp do informacji o kontrahentach. Dzięki raportom dostępnym w serwisie mogą zobaczyć jak radzą sobie branżowi liderzy czy konkurenci.

 

Dane o firmach i analizy branżowe dostarcza firma InfoCredit, partner serwisu Strefa Wystawcy. InfoCredit jest niezależną i najstarszą polską wywiadownią gospodarczą. Na naszym rynku działa od początku lat 90. ubiegłego stulecia. Od tego czasu zbiera, przetwarza i analizuje dane o podmiotach polskich i zagranicznych. 

 

 Dla firm zagranicznych, poszukujących dostawców w Polsce, wiedza o kontrahencie to biznesowy kanon. Badania wiarygodności, prowadzone są tam od lat. W Polsce pod tym względem ostatnio wiele się zmienia. To wiarygodność decyduje o wysokości kredytu kupieckiego, czy o zasadach ubezpieczenia należności. Coraz częściej szczegółowych informacji poszukują też instytucje badające wiarygodność polskich firm ubiegających się o zagraniczne zamówienia publiczne. Tylko firmy, które posiadają dobry rating, mogą zostać zaproszone do złożenia ofert. My takich danych dostarczamy, nie tylko polskim podmiotom, ale także  zagranicznym – mówi Iwona Surdykowska-Huk, prezes i założycielka InfoCredit.

 

InfoCredit dysponuje unikatową bazą danych na polskim rynku. Samych sprawozdań finansowych z lat 90. jest ponad 100 000. Dzięki temu możemy przedstawić historię rozwoju wielu polskich firm, będących filarami gospodarki, praktycznie od czasów transformacji. W bazach InfoCredit znajdują się nie tylko szczegółowe dane finansowe, ale także informacje o właścicielach, działalności, projektach unijnych, posiadanych flotach oraz o imporcie i eksporcie. Połączenie tych danych jest przydatne do tworzenia szczegółowych analiz, w tym także na potrzeby dokumentacji cen transferowych.

 

Narzędzia InfoCredit dają także możliwość badań naukowych nad całą gospodarką. Efekty takich badań zostały zaprezentowane m. in. podczas 16. edycji „INFINITI Conference on International Finance” w Poznaniu. Były to publikacje naukowe i projekty badawcze, powstałe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Dostęp do dwóch bezpłatnych raportów o firmach i informacji branżowych za pośrednictwem serwisu Strefa Wystawcy jest możliwy po zalogowaniu w ramach pakietu rejestracyjnego. Raporty znajdują się w zakładce do pobrania. Wystawcy otrzymują też specjalne ceny na kolejne, pakietowe zamówienia raportów o firmach.

 

Twórcy serwisu Strefa Wystawcy opracowali także zestaw nowoczesnych narzędzi, dzięki którym wystawcy MTP mogą prezentować się nie tylko w Poznaniu, ale przede wszystkim w internecie. W Strefie Wystawcy, po zalogowaniu, można załatwić wszelkie formalności związane z ekspozycją na targach w Poznaniu i zamówić dodatkowe usługi, także promocyjne. Nasz serwis ułatwia Państwu także dostęp z informacją o produktach i usługach do wybranych, ściśle sprofilowanych grup docelowych i osób decyzyjnych w firmach. Zapraszamy do współpracy.