Żywność pozostaje jednym z filarów polskiego eksportu. Potwierdza to nie tylko tegoroczna frekwencja zagranicznych przedstawicieli sieci handlowych na targach POLAGRA FOOD, ale przede wszystkim twarde dane o polskim eksporcie i imporcie.

 

Targi spożywcze POLAGRA FOOD co roku odwiedza kilkadziesiąt tysięcy profesjonalistów z całego świata, poszukujących nowości, inspiracji, a przede wszystkim nowych długoterminowych kontraktów. POLAGRA FOOD to ważne wydarzenie w rozwoju nowych perspektyw eksportowych, w którym kluczową rolę odgrywa program Hosted Buyers, dzięki któremu menedżerowie sieci handlowych oraz hurtowni, dystrybutorzy i importerzy żywności spoza Polski mogą wziąć udział w targach na bardzo preferencyjnych warunkach. Działania proeksportowe przynoszą efekty, co doskonale widać w statystykach firmy analitycznej InfoCredit, partnera targowego serwisu Strefa Wystawcy.

 

Polska wymiana handlowa żywności kwitnie. W ostatnich latach, wraz z poprawą koniunktury w Polsce i za granicą, rośnie zarówno nasz eksport, jak i import. Choć nasza nadwyżka wartości eksportu nad importem się zmniejsza, nadal jednak wynosi ponad 6 mld USD. W 2016 r., według danych InfoCredit, polski eksport żywności był wart ponad 20,5 mld USD, a import 14,4 mld USD. 

 

Największym odbiorcą polskiej żywności pozostają Niemcy (za ponad 5,1 mld USD). Jesteśmy 5. dostawcą na rynek niemiecki, wyprzedzają nas tam jedynie Holendrzy, Włosi, Francuzi i Hiszpanie. Dzięki takim wydarzeniom, jak POLAGRA FOOD, nasi producenci stale pracują nad zwiększeniem sieci handlowej. W ostatnich latach odnotowano duży wzrost eksportu do Rumunii, Hiszpanii i… na Białoruś, na co wpływ miały czynniki geopolityczne, o których wszyscy w branży doskonale wiedzą.

 

Białoruś zajmuje obecnie 8. miejsce wśród odbiorców polskiej żywności, kupując za blisko 0,5 mld USD. Na rynku naszego wschodniego sąsiada jesteśmy drugim dostawcą żywności, po Rosji. Drugie miejsce zajmujemy także na rynku czeskim, trzecie na słowackim i rumuńskim.

 

Cały raport firmy InfoCredit o eksporcie polskiej żywności w podziale na poszczególne kraje jest dostępny dla Wystawców z targów POLAGRA FOOD po zalogowaniu w naszym serwisie. Zapraszamy.