Hessen Agentur - Agencja Turystyczna Kraju Związkowego Hesja - uhonorowała Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Wielkopolską Organizację Turystyczną za długoletnią dobrą współpracę i partnerstwo.

 

Wyróżnienia w trakcie targów Tour Salon (9.02 – 11.02) wręczył Folke Mühlhölzer, Dyrektor Generalny Hessen Agentur, który przekazał również życzenia od Lucii Puttrich, Ministra Hesji do Spraw Europejskich. -  Partnerstwo między Hesją i Wielkopolską to prawdziwa historia sukcesu. Chcemy pogłębienia dobrych i bliskich stosunków z naszym polskim regionem partnerskim - mówił Folke Mühlhölzer.

 

W imieniu Międzynarodowych Targów Poznańskich wyróżnienie odebrał Przemysław Trawa, Przewodniczący Zarządu MTP.

 

Województwo wielkopolskie od roku 2000 jest regionem partnerskim Hesji. Oba regiony wspierają integrację Europy poprzez współpracę i żywą wymianę. Polska jest dla Niemców popularnym kierunkiem turystycznym: według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 r. przybyło do Polski łącznie 17,5 mln turystów, z czego 1,6 mln pochodziło z Niemiec. Samą Wielkopolskę odwiedziło w tym czasie 1,1 miliona turystów zagranicznych, z czego jedną trzecią stanowili nasi zachodni sąsiedzi.

 

HA Hessen Agentur GmbH jest spółką usługową państwa. Realizuje projekty, kampanie i działania promocyjne, a także występuje jako konsultant i think tank. Jej głównym celem jest jak najlepsze wsparcie Hesji i innych instytucji publicznych w osiąganiu ich celów w kontekście rozwoju gospodarczegokraju związkowego.