Tegoroczne targi BUDMA, które dziś rozpoczynają się w Poznaniu, odbywają się w wyjątkowych okolicznościach. Z jednej strony wszelkie dane makro sygnalizują poprawę koniunktury, a prognozy mówią o przyspieszeniu inwestycji. Z drugiej - branża musi się liczyć z problemami kadrowymi i presją na wzrost płac.

 

W tym roku długo oczekiwanie inwestycje infrastrukturalne finansowane z funduszy europejskich mają się wreszcie rozkręcić. Sporo oczekuje się także po samorządach. Już ubiegły rok dla branży był przełomowy. Według GUS produkcja budowlano-montażowa w 2017 r. wzrosła o ponad 12 proc., po spadku o 14 proc. w 2016 r. Przedsiębiorcy są jednak bardzo ostrożni w ocenie perspektyw na ten rok. Owszem, doceniają coraz lepszą koniunkturę w gospodarce, jednak podkreślają zagrożenia, jakie rysują się na horyzoncie. Ich zdaniem wzrost kosztów zatrudnienia, niedobór kadr (już nie tylko wykwalifikowanych specjalistów) oraz coraz wyższe ceny materiałów i usług mogą obniżać wpłynąć na rentowność obecnych i przyszłych kontraktów. To oznacza, że największe firmy, świadome ryzyka, nie będą walczyć w o wygraną w przetargach za wszelką cenę.

 

Tegoroczna BUDMA zapowiada się bardzo ciekawie. Już na jesieni ubiegłego roku zainteresowanie targami ze strony wystawców i obserwatorów było rekordowo duże. Do Poznania przyjedzie absolutna czołówka firm z szerokiej branży budowlanej i sektorów z nią kooperujących. Wyniki firm wystawiających się na MTP potwierdzają, że koniunktura się poprawia. Według danych firmy analitycznej InfoCredit, partnera serwisu Strefa Wystawcy, w latach 2011-2016 przychody firm z branży budowlanej, które regularnie publikowały w tym czasie wyniki, wzrosły o 22 proc. W przypadku firm regularnie wystawiających się w Poznaniu ten wzrost był dużo szybszy i wyniósł 47 proc. Poprawia się też rentowność w branży - z roku na rok rośnie liczba firm wykazujących zysk netto. Wskaźniki rentowności wystawców są lepsze niż przeciętne dla branży.

 

Targom BUDMA już po raz drugi towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury, podczas którego przedsiębiorcy i organizacje branżowe dyskutować będą o szansach i zagrożeniach dla sektora. Główne tematy to nowe przepisy, założenia programu „Krajowego Zasobu Nieruchomości” i konkurencyjność polskich firm budowlanych na rynkach zagranicznych. Forum startuje już dziś, 30 stycznia o godzinie 13.00.

 

Patronem Honorowym Forum jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Współorganizatorami są Międzynarodowe Targi Poznańskie, Izba Architektów RP, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa i Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

Firmy wystawiające się na MTP mają dostęp do raportów firmy InfoCredit o koniunkturze w swojej branży. Wystarczy zalogować się w naszym serwisie.